مرکز خدمــات گروه نرگس

نکات روانشناسی

شادمانی همه جا پشت در است

                                                                   در گشودن هنر است...

امیدواریم مطالب ما تاثیری ولو اندک در بهتر شدن کیفیت زندگی شما داشته باشد.

 

 

نکته 1- هیچ فکر کرده ای دنیای کودکی چه زیباست ، چرا مزه‌ی همه‌ی خوراکیها متفاوت تر است و تمام بازی‌ها نوستالژی می شود؟ هیچ چیزی جز هیجان دیدن رفقا برای قانع شدنمان در چرت بعد ازظهر موثر نبوده چون در ذهنمان چیزی جز آن نبودو از یک جایی به بعد می فهمیم بزرگ شده ایم و نگران گذشت عمرمان می شویم هیچ چیز دیگر رنگ و بوی قبل را ندارد، برای همین هم آتش طمع در ما روشن می شود، می‌خواهیم همه چیز مال خودمان شود حسادت باعث می شود از زندگیمان لذت نبریم و هیچ چیزی قانعمان نخواهد کرد که بگوییم دیگر کفایت می کند، چون می خواهیم مابقی عمرمان از هر چیزی بیشترین استفاده را ببریم اما این زیاده‌خواهی فقط باعت می شود فکر کنیم هیچ چیز مانند قبل نیست و زمان ارزش خود را از دست می دهد، چشم بر هم می زنیم سال‌ها می گذرد، عمرمان می‌گذرد، در حال برای آنچه که وجود دارد زندگی کنیم...