مرکز خدمــات گروه نرگس

چرا خوب است ما همراه شما باشیم؟

نرگس پايگاهی است مطمئن برای تمام خانواده‌های ايرانی تا تمامی نيازهای خود را با وی در ميان نهند.
حاصل تلاش ما در اين پايگاه سبب شده است اين مكان را فراهم كنيم كه تنها و تنها با يك تلفن تماس بگيريد و با

كمترين هزينه
كمترين زمان
بيشترين كيفيت
بيشترين اطمينان 

خدمات مورد نياز خود را از نرگس دريافت كنيد.

در حال حاضر فعاليت های گروه نرگس در ساختار حقوقی و تحت عناوين شركت‌های همراه شكل گرفته و هم اكنون مشغول به كار می باشد. اين گروه با همت بی‌دريغ سهامداران شركت‌ها شكل گرفته  و آماده‌ی ارائه خدمات توسط متخصصان كارآزموده به مشتريان محترم می‌باشد.

شعارما: ايجاد روابط تجاری پايدار با شما.

خدمات قابل ارائه:
سرمايه گذاری در طرح های كوتاه مدت و بلند مدت،
ارائه انواع خدمات ساختمانی،
ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره در كليه امور مديريت و بهره وری،
خريد اعتباری انواع كالا،
بازرگانی،
ارائه خدمات كامپيوتری،
خدمات مشاوره و مهندسی در زمينه اطلاعات مديريت MIS.

=========================================================

 نگاهمان را تا فردا گسترش دادیم
                          
                                          و 

             راهی ساخته ایم به امتداد تمام ایران

                                         تا

           گامی برداشته باشیم

                                        برای

                        سهولت زندگی شما


پس

   سلام بر تو 
و 

       شاخه گلی از 
                                
                                       نرگس

                نثار مهرت باد

                              ای هموطن...

چرا خوب است ما همراه شما باشیم؟

نرگس پايگاهی است مطمئن برای تمام خانواده‌های ايرانی تا تمامی نيازهای خود را با وی در ميان نهند.
حاصل تلاش ما در اين پايگاه سبب شده است اين مكان را فراهم كنيم كه تنها و تنها با يك تلفن تماس بگيريد و با

كمترين هزينه
كمترين زمان
بيشترين كيفيت
بيشترين اطمينان 

خدمات مورد نياز خود را از نرگس دريافت كنيد.

در حال حاضر فعاليت های گروه نرگس در ساختار حقوقی و تحت عناوين شركت‌های همراه شكل گرفته و هم اكنون مشغول به كار می باشد. اين گروه با همت بی‌دريغ سهامداران شركت‌ها شكل گرفته  و آماده‌ی ارائه خدمات توسط متخصصان كارآزموده به مشتريان محترم می‌باشد.

شعارما: ايجاد روابط تجاری پايدار با شما.

خدمات قابل ارائه:
سرمايه گذاری در طرح های كوتاه مدت و بلند مدت،
ارائه انواع خدمات ساختمانی،
ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره در كليه امور مديريت و بهره وری،
خريد اعتباری انواع كالا،
بازرگانی،
ارائه خدمات كامپيوتری،
خدمات مشاوره و مهندسی در زمينه اطلاعات مديريت MIS.

=========================================================

 نگاهمان را تا فردا گسترش دادیم
                          
                                          و 

             راهی ساخته ایم به امتداد تمام ایران

                                         تا

           گامی برداشته باشیم

                                        برای

                        سهولت زندگی شما


پس

   سلام بر تو 
و 

       شاخه گلی از 
                                
                                       نرگس

                نثار مهرت باد

                              ای هموطن...